Şirketimiz

A&G Araştırma sektörde 30 yıllık deneyimi bulunan bir ekip tarafından kurulmuş, ilk olarak adını 1999 seçimlerinde duyurmuştur. Bazı çevrelerce sonuçlarının sürpriz olduğu söylenen 1999 Milletvekili ve yerel seçimleri sonuçlarını haftalar öncesinden yaptığı araştırmalarla öngörmüş ve bunu da, kamuoyuyla paylaşmıştır.

3 Kasım 2002, 28 Mart 2004, 22 Temmuz 2007 seçimlerini de bilerek son 10 yılın en başarılı araştırma şirketi olmuştur.

A&G Araştırma; güvenilir araştırmalar ve isabetli tahminler…

Araştırma Yöntemlerimiz

Saha Çalışmalarımız
 • Şirketimiz hiçbir saha çalışmasında taşeron firma kullanmaz.
 • Çalışma bölgelerindeki anketörler, proje yöneticisi ve ekip şefi tarafından eğitime tabi tutulurlar.
 • Anketörler, örnek anket çalışması yaptırılarak çalışmaları denetlenir.
 • Ekip şeflerinin gözetiminde, tüm anketörler saha çalışmasına başlar. Çalışmanın ilk gününde yapılan anketler, ekip şeflerimiz tarafından denetlenerek, gerekli uyarılaranketörlere yapılır.
 • Saha çalışmasının sonunda, ekip şefleri anketörlerin %100’ünü ve yapılan anketlerin %15-20’sini kontrol eder.
 • Çalışmanın bitiminde, anketörlerin%100’ü, yapılan anketlerin ise %30’u telefonla ya da ikinci bir ziyaretle denetlenir.
 • Ziyaretle kontrol söz konusu ise, kontrolörler için ayrıca self-control mekanizması uygulanır.
Bilimsel Araştırma

A&G, 1997 yılından bu yana kalitatif ve kantitatif araştırma hizmeti veren bir kuruluştur.

A&G, araştırma sektöründe 10 yılı aşkın bir süre faaliyet gösteren KONDA Araştırma şirketinde çalışmış bir ekip tarafından kurulmuş ve bu şirketin tecrübe ve arşivine sahiptir.

Siyasi ve sosyal içerikli araştırmalarda uzman olmasının ve Türkiye’de son yıllardaki genel ve yerel seçim sonuçlarını bilen tek kurum olmasının yanı sıra, kuruluşundan bu yana sürekli kendini geliştirerek pazar araştırmalarında da kendini kanıtlamıştır.

Yazılı ve görsel medya, bankacılık, otomotiv, sağlık, inşaat, boya, hızlı tüketim grubu çalıştığı sektörlerden bazılarıdır.

Siyasi partiler, belediyeler, dernek ve vakıflar siyasi ve sosyal içerikli araştırmalarda devamlı müşterileridir.

Doğru Karar

Biz; kaynaklarının doğru kararlarla, verimli kullanılması için araştırma hizmetleri veriyoruz”

A&G, müşterilerinin doğru karar almalarına yardımcı olmak için vardır.

Karar vermek için gerekli doğru bilgiye, araştırma ile varılabilir.

Araştırma, yöneticinin ihtiyacı olan eğilim ve istekleri belirler.

Böylece kaynaklar verimli kullanılabilir.

A&G, kaynakların doğru kararlarla, verimli kullanılması için araştırma hizmeti verir.

 

 

Bilen Adam

Başkanımız Adil Gür.

Kamuoyu yoklamalarının başarılı ve güvenilir ismi.

Ne aradığını bilmeyen bulduğunu anlamaz.

Hepinizin bildiği gibi istatistik bir bilim dalıdır, kurallarına riayet eden herkes aynı doğru sonuçlara ulaşabilir. Yeter ki işimizi doğru yapalım, örnekleminizi doğru yaparsanız, anket formuyla denekleri yönlendirmezseniz, bir de dürüst anketörlerle çalışır işinizi kontrol etmek için para harcamaktan kaçınmazsanız, doğru sonuçlara ulaşmamanız için hiç bir neden yoktur.Biz sadece kamuoyu araştırmaları yapmıyoruz. Çeşitli sektörlerde pazarlama araştırmaları da yapıyoruz. Örneğin finans, otomotiv, medya, hızlı tüketim, inşaat, eğitim vs. gibi sektörlerde müşteriye özel araştırmalar yapıyoruz.

 

Kamuoyu ve seçim araştırmalarının ön plana çıkmasının tek nedeni, bir araştırma şirketinin başarısının ölçümlenebildiği araştırmaların, seçim araştırmaları oluşudur. Seçim araştırmaları bir öğrencinin sınavı gibidir, ne kadar başarılı olacağınız sınava hazırlanış biçiminizle doğru orantılıdır. Yoksa Türkiye’deki makarna tüketicilerinin % şu kadarı kadın veya erkek,veyahut da şu ses grubunda deseniz, aksini iddia edebilecek hiç bir kurum veya yetkili mercii bulunmamaktadır. Ne aradığını bilmeyen, bulduğunu anlamaz.

 

Özetle biz; araştırma sektöründe asla sanayii olmak istemeyen, amatör çalışma isteğini ve ruhunu kaybetmemeye çalışan, butik tarzı hizmet verme gayreti içinde olan bir kuruluşuz.

 

Aslında yapılan iş ve ulaşılan sonuç büyük bir başarı olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü bir araştırma şirketinin kuruluş gayesi budur, yani araştırılan konuyla ilgili sonuçlara bilimsel hata payları içerisinde ulaşmaktadır. Araştırmalar % 2 – % 5 gibi küçük farklılıkları yakalamak için yapılır. Yoksa çok çeşitli sosyo – demografik profile sahip herhangi 10 – 15 kişiyle sohbet etseniz size verecekleri cevaplar araştırdığınız konuyla ilgili çok önemli ipuçları verecek, hatta ± % 5 hata payıyla bilimsel bir araştırmanın sonuçlarına yakın cevaplar olacaktır.

 

Elimizde sihirli bir değnek yok veya gece istihareye yatıp sonuçları rüyamızda görmüyoruz.

 

O nedenle tekrar etmek gerekirse, bir araştırma şirketinin asli görevi araştırma sonuçlarına hatasız ulaşabilmektir.

 

Araştırma Hizmetlerimiz

 • Ürün testleri
 • Koku, tat, ambalaj, görünüm testleri
 • Potansiyel talep tatminleri
 • Satış analizleri, tatminleri
 • Talep projeksiyonları
 • Marka karşılaştırmaları
 • Marka bağımlılığı; Tutundurma
 • Okur profili araştırmaları
 • Medya izleme alışkanlıkları

 • Ürün ve marka tercih nedenlerinin ortaya çıkarılması
 • Rakip imajı araştırılması

 • Pre-Post testler
 • Medya seçimi
 • Konsept test
 • Reklam kampanyalarının değerlendirilmesi

 • Tüketici profili
 • Tüketici tutum ve davranışları
 • Tüketici kullanım alışkanlıkları
 • Tüketici tatmini-motivasyonu

 • Gölge Müşteri Çalışmaları